Mecidiyeköy - İstanbul
+90-212-706-1111

İddet Süresi

İddet Süresi Hesaplama

İddet süresinin kanuna uygun, kesin ve net bir şekilde hesaplanması işlemleri.

Devamı...

İddet Süresinin Kaldırılması

Boşanma sonrası yeniden evlenmek isteyen kadınların iddet süresinin kaldırılması işlemleri.

Devamı...

Alternatif Hukuki Çözüm

Hamile olan ve doğumu iddet süresi içine denk geldiği için çocuğunu boşandığı kocasının nüfusuna yazdırmak ardından da soybağının reddi davası açmak istemeyen kişiler için alternatif hukuki çözüm.

Devamı...

İddet Süresinde Hamilelik

Boşanma sonrası iddet süresi için hamile kalan kadınlar için hukuki destek.

Devamı...

İddet Süresi İçinde Doğum

Boşanma sonrası iddet süresi bitmeden iddet mühleti için doğacak çocuğun hukuki durumu konusunda danışmanlık ve hukuki destek.

Devamı...

Soybağının Reddi Davası

İddet süresi içinde doğum yapan ve alternatif hukuki çözümden yararlanma imkanı olmayan kişiler için soybağının reddi (nesebin reddi) davası açılışı ve takibi işlemleri.

Devamı...

İddet süresinde hamilelik veya doğum ihtimali?

Alternatif Hukuki Çözüm İçin Arayın: +90-212-706-1111

İddet süresi nedir?

Boşanan kadının, boşanmaya dair mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren yeni bir evlilik yapmadan beklemesi gereken 300 günlük süredir.

İddet süresi kaldırılamaz mı?

Evet kaldırılabilir ancak tek bir şartla. O da dava açıp ardından kadının hamile olmadığının resmi raporla ispat edilmesidir.

İddet süresi içinde hamile kalınırsa ne olur?

İddet süresinde hamilelik durumunda çocuğun ne zaman doğacağına bakılır. Eğer çocuk 300 günlük iddet müddeti içinde doğarsa, boşanılan koca çocuğun babası sayılır ve onun nüfusuna yazılır.

İddet süresinde doğan çocuğun durumu?

İddet süresinde doğan çocuk otomatikman boşanılan kocanın nüfusuna geçer. Eğer çocuğun babası farklıysa bu durumda eski kocaya soybağının reddi davası açmak gerekir. Ancak bizim bu konuda davasız alternatif hukuki çözümümüz bulunmaktadır.

Hukuki Yazılar

İddet Süresi Kaynaklı Hukuk Sorunlar ve Çözümler

İddet süresi, Müslüman ülkelerde bulunan ve boşanmış bir kadının yeniden evlenmesi için geçmesi gereken süreyi ifade eder. İslam Hukuku’ndan gelen bu kuralın amacı, hamileliğin çiftin ayrılmasından veya kocanın ölümünden kısa bir süre önce meydana gelmesi durumunda, babalık konusundaki tüm belirsizliği ortadan kaldırmaktır. Dini bir kural olan iddet müddeti önce Osmanlı Medeni Kanunu’na ardından Türk Medeni Kanunu’na girmiştir. Diğer ülkelerde iddet müddeti başlıklı yazımızda açıkladığımız üzere Müslüman olmayan Batı ülkelerinde bizdeki olduğu gibi 10 aylık uzun bekleme süreleri yoktur. Bazı Batı ülkelerinde hiç bekleme süresi yokken bazılarında birkaç gün, hafta veya ay şeklinde bekleme süresi vardır ama amaç hatalı bir evliliğinden ardından yeniden hızlı bir evlilik kararı alınmasının önüne geçmektir.

İddet süresi kaynaklı bazı hukuki problem yaşanmaktadır.

Birincisi, boşanma sonrasında yeni bir evlilik yapmak isteyen kadının 10 ay boyunca beklemek zorunda olması veya bu zorunluluğu kaldırmak için iddet davası açması gerekmesidir. Üstelik iddet süresinin başlangıcı ve bitimi teknik hukuki konular olup çocuğu zaman iddet süresi hesaplama işlemi yaptmayı gerektirir.

İkinci problem, iddet süresini kaldırmak isteyen boşanmış bir kadının hamile olduğu için iddet süresini mahkeme yoluyla kaldıramıyor oluşudur. Gerçekten boşanma sonrası kadın hamile ise iddet süresini dava yoluyla kaldırması mümkün olmamaktadır.

Üçüncü problem, iddet süresi içinde doğan, yani boşanmadan sonraki 10 aylık sürede dünyaya gelen çocuğun babasının, biyolojik babanın kim olduğuna bakılmaksızın kanunen boşanılan koca sayılmasıdır. Bu çok ciddi ve yıpratıcı bir hukuki sorundur. Bu durumdaki kadınlar için soybağının reddi davası tek çözüm olarak sunulmaktadır. Ancak Türkiye’de soybağı veya nesebin reddi davası açmaya gerek kalmaksızın iddet süresinde doğan çocuğun öz babasının nüfusuna kaydı için alternatif çözüm sunan hukuki bürosu olarak bize başvurabilirsiniz.