Mecidiyeköy - İstanbul
+90-212-706-1111

İddet Süresi Hesaplama

İddet Süresi Hesaplama

İddet süresi nasıl hesaplanır sorusuna yanıt vermeden önce ve iddet süresi hesaplama konusunda bilgi vermeden önce iddet süresi konusunda bazı temel bilgiler verilmesi yerinde olacaktır. Zira iddet süresi hesabı için öncelikle iddet süresinin ne olduğunun,  ne zaman başladığının ve ne kadar sürdüğünün bilinmesi gerekmektedir. Aksi durumda iddet mühleti hesabı yapmak mümkün olamaz.

İddet Süresi Ne Kadar

İddet süresi Türk Medeni Kanunu’nda 300 gün olarak belirlenmiştir. Medeni Kanun’un 132. maddesinin birincisi fıkrasında “iddet süresi” için “bekleme süresi” terimi kullanılmış olup, bu sürenin de 300 gün olduğu açıkça madde metnine yazılmıştır.

İddet Süresi Ne Zaman Başlar

İddet süresinin başlangıç tarihi en çok kafa karışıklığına neden ve mağduriyete sebep veren husustur. 300 günlük iddet süresi boşanma tarihinden itibaren başlar.  Ancak iddet süresinin boşanmadan itibaren başladığı ifadesi bazı vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılmakta ve boşanma davasında hakimin “tarafların boşanmalarına” karar verdiği andan itibaren başladığı sanılmaktadır. Bu düşünce kesinlikle yanlıştır. “Boşanma”dan kasıt boşanma kararının kesinleşmesi, yani tüm prosedürlerin tamamlanarak boşanmanın geri dönülmez şekilde kayıtlara işlenmesidir. Boşanma kararı ise, hakimin duruşmada boşanmaya karar vermesi ile değil, gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi ve istinaf süresinin geçmesi ya da istinaftan feragat edilmesi ile kesinleşir. Boşanma kararı ancak bu şekilde tüm usuli işlemler bittikten sonra kesinleşir ve nüfusa işlenir. Eğer taraflardan biri veya her ikisi istinafa başvurmuşsa bu durumda istinaf mahkemesinin onama kararı ile birlikte boşanma kararı kesinleşecektir. İddet süresi hesaplama bu şekilde boşanmanın kesinleştiği tarih baz alınarak yapılmaktadır.

iddet süresi hesap

İddet Süresi Ne Zaman Sona Erer

İddet süresinin sona ermesi üç şekilde olabilir. Birincisi iddet süresi kanunda açıkça ifade edildiği gibi doğumla birlikte sona erer. İkinci olarak 300 günlük sürenin dolması ile birlikte iddet süresi son bulur. Son olarak iddet süresinin diğer sona erme yolu ise, iddet süresinin mahkeme kararı ile kaldırılmasıdır. Ancak iddet süresinin dava yoluyla ve mahkeme kararı sonucu kaldırılabilmesi için kadının hamile olmaması ve bunun mahkemenin sevk edeceği hastaneden alınacak rapor ile ispatlanması gerekir. Dolayısıyla bir kadın hamile ise, iddet süresinin tek sona erme yolu doğumdur. Hamile olmayan bir kadın ise dava açarak ve hamile olmadığını kanıtlayarak iddet süresini mahkeme kararı ile kaldırtabilir.

İddet Süresi Hesaplanma Yöntemi

İddet süresinin hesabı için her şeyden önce gereken bilgi, boşanma kararının ne zaman kesinleştiğidir. Eğer boşanma kararının kesinleştiği tarih net olarak biliniyorsa bu tarihin üzerine 300 gün eklenerek iddet süresinin ne zaman sona erdiği hesaplanabilir. Ancak Medeni Kanun iddet süresi için “10 ay” terimi yerine “300 gün” ifadesi kullandığı için iddet süresi hesabında ay bazlı hesap yapmak yanıltıcı olabilir ve iddet süresinin hesaplanmasında her zaman gün bazlı yöntem kullanılmalıdır. Boşanma kararının kesinleştiği tarihin öğrenilmesi, iddet süresinin hesaplanması, iddet süresinin kaldırılması ve iddet süresi alternatif çözüm gibi konularda soru sormak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Av. İlker Atamer

 

1 Response