Mecidiyeköy - İstanbul
+90-212-706-1111

iddet müddetinin kaldırılması

İddet Davası ve İddet Süresinin Kaldırılması

İddet Süresinin Kaldırılması

İddet süresinin kaldırılması, boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden evlenmek isteyen kadınların başvurduğu bir hukuki yoldur. Boşanan bir kadının iddet süresi boşanmanın kesinleştiği tarihte başlar. İddet süresinin bitişi ise iddet süresi hesaplama yoluyla bulunmaktadır. İddet müddetinin kaldırılması sadece dava yoluyla mümkün olmaktadır.  300 günlük bekleme süresi, iddet davası denilen dava ile birlikte  aile mahkemesi tarafından kaldırılmaktadır. Dava sonuçlandıktan sonra boşanan kadının iddet müddetini beklemeden yeniden evlenmesi mümkün olmaktadır.

İddet Davası

Ancak iddet müddeti davası tek taraflı bir dava olduğu için nispeten hızlı sonuçlanmaktadır. Hatta bu konuda uzman bir avukatla çalışılması durumunda 1 hafta gibi kısa bir sürede iddet müddetinin kaldırılması mümkündür. İddet davasının olumlu sonuçlanması için tek ve önemli bir şart vardır. Bu da kadının hamile olmadığını resmi sağlık kuruluşu raporu ile kanıtlamasıdır. İddet raporunun kurul raporu olması gerekmemektedir. Kadının, devlete ait bir hastanede gebelik testi yaptırarak alacağı sonucu mahkemeye sunması gerekmektedir. İddet müddetini kaldırmak için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak bürokratik süreçlerle uğraşmak istemeyen ve iddet süresini çok hızlı bir şekilde kaldırmak isteyen kişiler bizden bu konuda avukatlık desteği alabilir. Bu bilgilerden sonra iddet davası nasıl açılır sorusunun cevabına geçelim.

İddet Davasının Açılışı ve Takibi

İddet davası, büyük şehirlerde aile mahkemesinde, aile mahkemesi bulunmayan küçük yerleşim yerlerinde ise asliye hukuk mahkemesinde açılır. Dava dilekçesinde kişinin ne zaman boşandığı, boşanma kararının ne zaman kesinleştiği mutlaka yazılmalıdır. Hangi gerekçe ve sebeple iddet müddetinin kaldırılması talep ediliyor buna da değindikten sonra iddetin kaldırılması talep edilmelidir. Mahkeme hakimi, iddeti kaldırmak için, kişinin ne zaman boşandığını teyit etmek amacıyla boşanma kararını görmek isteyecektir.

İddet Süresinin Kaldırılamaması

Peki, kişi hamile olduğu için iddet davası açamıyorsa veya iddet süresinin dava yoluyla kaldırılması mümkün olmuyorsa iddet süresinde doğan çocuk ne olacaktır? Bu durumda kadın evlenemeyecektir ve çocuk doğduktan sona boşanılan kocanın nüfusuna yazılacaktır. Nüfus memuru boşanmanın kesinleşme tarihine ve çocuğun doğum tarihine bakacak ve çocuk iddet müddetinde doğduysa zaten nüfus memuru çocuğu direkt olarak eski kocanın nüfusuna geçirecektir. Zira Medeni Kanun‘un 285. maddesi “iddet süresinde doğan çocuğun babası boşanılan kocadır” demektedir. Dolayısıyla burada çocuğun nüfusa kaydı bakımından hiç kimsenin takdir hakkı bulunmamaktadır. Peki eski kocanın nüfusuna kaydedilen çocuğun babası başkası ise ne olacaktır? Bu duruma normalde kanun babanın anne ve çocuğa ya da çocuğun anne ve babaya soybağı reddi davası açması dışında bir alternatif sunmamaktadır. Ancak eski kocasıyla muhatap veya davalık olmak istemeden iddet süresinde doğacak çocuğu için çözüm arayanlar bize başvurarak hukuki çözüm bulabilirler.  İddet süresi için doğacak olan ve başka kişiden olan bir çocuğu, boşanılan kocanın haberi dahi olmadan çocuğun gerçek babasının nüfusuna yazdırmak isteyen kişiler iddet süresinde doğum için alternatif çözüm başlıklı yazımıza göz atabilir ve bu konuda bizden avukatlık hizmeti alabilirler.